©2017 by IoT Network.

A MULTI ACCESS NETWORK FOR IOT

IoTnet. is an End to End Concept enabling secure global IoT communication from Sensor to Analytics.

 

Our Vision

Think… if all Things in the universe could communicate in one united ecosystem!

Our Vision is to enable a global access-network for Things independent of protocol and technology.


We enable the whole value chain for IoT from real-time datacollection from sensors and beacons delivered to applications and analytic tools.

We are currently building a more secure end to end Global IoT - Network for seamless transportation of data from Sensors to Big Data and AI applications.

IoTnet. - a one stop shop Ecosystem for Things.Vår forretningside:

Bygge et globalt ende til ende aksessnett for Ting. Fra sensor levert til Applikasjoner som Big Data - Analyse og Kunstig Intelligens (AI), for profesjonelle kunder med krav til høyere sikkerhet og kvalitet.

 

Hvem vi er og hva vi gjør:

Bak IoT Network står LMC.no, IOG.no og Xplorico.no med mange års erfaring fra industriell datakommunikasjon: M2M aksess, IP video samt Big Data og Warehouse applikasjoner. Med profesjonelle kunder innen kommunalteknisk, industri, kraft, overvåking, sikkerhet, maritim, offshore, olje og gass samt samferdsel luftfart og jernbane.


Dette gjør at vi besitter unik kompetanse for å bygge industrielle nett, som er grunnlaget for å få Ting til å kommunisere med hverandre og oss mennesker. Forankret i applikasjoner innen Analyse - Big Data, AI - Artificial Intelligence, Presisjonsstyring og Kontroll.


IoT Network bygger et globalt nettkonsept - IoTnet.

Målet er å levere trådløs nettaksess fra enhver elektronisk sensor over i et sikrere nett basert på utstyr og systemer som passer optimalt sammen. Dataene vi transporterer leverer vi over i dine Applikasjoner.


IoT Network leverer skreddersydde nettløsninger med SLA – Service Level Agreement med forskjellig sikkerhetsnivå, service og nettovervåking.


I Big Data og IoT er manipulering av kildedata det verst tenkelige scenario. Ingen kan garantere sikkerhet, men vi kan bidra til at hele verdikjeden gjøres sikrere.


Vi kan sensor – nett – sikkerhet – levert til dine applikasjoner.

 

Hvordan IoT og Big Data henger sammen:

IoT - Internet of Things eller Tingenes Internett blir ofte omtalt som den fjerde industrielle revolusjon hvor Ting med innebygde sensorer kobles sammen i verdensomspennende nettverk. Det finnes ingen tjenesteytende næring eller virksomhet som ikke vil bli påvirket av dette.

I 2020 vil det potensielt være 50 milliarder Smarte Ting hvor Gartner Group anslår at 50% av disse vil avgi data i sanntid, kontinuerlig eller periodisk. I følge Business Insider vil dette generere 40.000 Exabytes innsamlede sensordata, som skal aksesseres over i Internet og leveres over i Analyse applikasjoner som Big Data og AI - Artificial Intelligence.

Dette tilsvarer 90% av dagens totale globale datavolum! Derfor kaller vi det Big Data.

Informasjon om temperaturen i kjøleskapet hjemme, bilens løpende servicedata, vær, fuktighet, flom, trafikklys, bommer og kamera. Hvordan et klesplagg beveger seg I butikken, hjerte og puste rytmen til en pasient og ikke minst kriterier for valg av sosiale media – fantasien er begrensningen…


Hva er Ting?

Ting er fysiske objekter som kommuniserer med omverden via sensorer.


Hva er Big Data?

Kan defineres som data med stort antall variabler, med stort volum og høy hastighet. Big Data kan være de mulighetene som kommer ut av alle disse dataene, som gjøres tilgjengelig på en enklere måte.


Hvorfor IoT og Big Data henger sammen?

Løpende sanntids informasjon fra fysiske sensorer kombineres med statistiske data som demografi, alder, vær, helse, bevegelse og benyttes i beregning av prosesser og trender eller utløser en aktivitet ved et gitt nivå. Dette danner grunnlag for alt fra trivielle til samfunnskritiske beslutninger.

Alle disse dataene leveres over i store regnemaskiner og programvare for Big Data analyse-applikasjoner. Dette kan føre til mer nøyaktige beslutninger, bedre trafikkavvikling, presis medisinsk diagnostikk innen gen- og kreftforskning, eller der roboter skal hjelpe eller utføre arbeidsoppgaver for oss mennesker.


Vårt konsept IoTnet. danner kjernen i dette økosystemet og dekker hele verdikjeden som gjør at Ting – kan kommunisere med hverandre og mennesker. Formålet er innovasjon og verdiskapning, som kan gjøre hverdagen sikrere og enklere for oss alle.

 
 

Get in Touch

IoT Network AS

Address:

Askerveien 61
1384 Asker
NORWAY

Email:

Phone:

+47 66907980